d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمود زاده پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده سه دانگ از ملکی را خریداری کردم و مدت 8 سال است که در آن زندگی می کنم و در تصرف من هست بعد از 8 سال متوجه شدم ملک متعلق به همسر فروشنده است و ایشان رفته شکایت کیفری انتقال مال غیر انجام داده و در آن پرونده گفته خبر داشتم که همسرم ماک را فروخته و حاضر هستم آن را منتقل کنم. الان من چه دادخواستی باید بدهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. شما باید دادخواست تنفیذ مبایعه نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده و مالک مطرح نمائید

فهرست