مویدی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده زمینی دایر زراعی به مساحت 8000 متر مربع را در سال 57 از مالک رسمی زمین به صورت قولنامه ای خریداری کردم در سال 65 مورد تملک سازمان زمین شهری قرار گرفته که در سال 1381 قولنامه مورد تائید و تنفیذ دادگاه قرار گرفته، اینک اداره مسکن و شهرسازی پرداخت نصاب مالکانه را منوط به ارائه گواهی مالکیت از اداره ثبت و اسناد اعلام می دارد. می خواستم ببینم آیا اداره ثبت اسناد این گواهی را ارائه می دهد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. اداره ثبت الزامی به صدور گواهی مالکیت ندارد و صرف تائید و تنفیذ مبایعه نامه برای تعلق نصاب مالکانه کافی است. چنانچه مسکن و شهرسازی از رای دادگاه تمکین نمی کند باید از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمائید.