حمید پرسید 2 سال قبل
سلام. بنده زمینی را طبق قولنامه خریداری کردم برای اخذ پروانه ساختمانی مراجعه کردم شهرداری می گوید شما طبق قانون ثبت مالک نیستید و باید سند رسمی داشته باشید. سوالم این است که آیا اگر دادگاه رای به تنفیذ قولنامه صادر کند شهرداری مجوز ساخت صادر می کند؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. طبق قانون سند عادی که به تائید دادگاه رسیده در حکم سند رسمی است و لذا به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکوم له، ذی نفع صدور پروانه است و شهرداری مکلف به صدور پروانه به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری برای وی است.