d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاه حسینی پرسید 1 سال قبل
سلام قربان شب بخیرببخشید ی سوال داشتم بنده در نظر دارم یک قرارداد صلح نامه دستی تنظیم کنم در خصوص اینکه خانه ی پدری در ازای زحمات مادرم بعد فوت ایشان به مادرم تعلق میگیره و بعد شورای روستا هم مهر بزنه ، آیا این صلح نامه بعد فوت پدرم اعتبار دارد ؟ممنون
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر مشکلی ندارد

فهرست