اطلسی پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام و سپاس از سایت خوبتان و از راهنمایی های ارزنده ای که می نمائید تشکر می کنم. سوالی دارم ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید.

در طرح تملک شهرداری، شهرداری با تملک زمین داخل طرح شهری ، یک قطعه زمین 800 متری معوض به شخصی می دهد و به علت برخی مسائل شهرداری سند مالکیت را به نام شخص انتقال نمی دهد. شخص مزبور با هماهنگی شهرداری اقدام به ساخت و احداث بنای 10 طبقه هر کدام 3 واحد می نماید در اثنای ساخت ، شخص مزبور اقدام به پیش فروش آپارتمان های احداثی می نماید و بنده 3 واحد در یک طبقه را از ایشان خریداری نمودم و در قرارداد پیش فروش شرط داوری توسط هیات داوران به صورت یک نفر داور اختصاصی فروشنده ، یک نفر داور اختصاصی خریدار و یک نفر به انتخاب رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، تعیین می شود. علیرغم اینکه تمام مبلغ قرارداد را به فروشنده پرداخت کرده ام ، فروشنده نسبت به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی اقدام نمی کند و می گوید شهرداری فعلا مالک رسمی است و شهرداری باید سند به نام من بزند تا من بتونم به شماها سند بدهم در صورتیکه سازنده تمام واحدها را تکمیل کرده ولی تحویل نمی دهد و سند نمی زند و خسارت روزانه دویست هزار تومان جهت تاخیر در ایفای تعهدات در قرارداد داریم و خسارت هم از سازنده می خواهم بگیرم و با توجه به اینکه سند هنوز به نام شهرداری هست می توانم از داوران بخواهم که شهرداری را محکوم به انتقال سند کنند و آیا داوران توسط رئیس کانون کارشناسان رسمی انتخاب می شوند یا خیر لطفا راهنمایی کنید.

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

در فرض سوال شما ، شهرداری در تعیین داوران در قرارداد پیش فروش دخالتی نداشته و اصلا جزء طرفین قرارداد پیش فروش نیست در نتیجه رای داوران برای شهرداری لازم الاجرا نیست.

شما می بایست داور اختصاصی خود را تعیین و طی اظهارنامه ای از فروشنده بخواهید ایشان نیز داور اختصاصی خود را معرفی نماید. اگر معرفی نمود که می توانید از رئیس کانون کارشناسان رسمی طی مرقومه کتبی بخواهید داور سوم را تعیین کند و چنانچه فروشنده داور اختصاصی خود را معرفی نکرد می توانید با طرح دعوای دستور تعیین داور شخص مستنکف (فروشنده) از معرفی داور اختصاص ، از دادگاه بخواهبد داور اختصاصی ایشان را تعیین کند و آنگاه داور اختصاصی شما و داور اختصاصی منصوب دادگاه در معیت داور تعیینی از سوی رئیس کانون کارشناسان رسمی ، هیات داوران را تشکیل و طی درخواستی از هیات داوران تقاضای صدور رای داوری و الزام فروشنده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت وجه التزام تاخیر در تحویل ملک یا تاخیر در تنظیم سند رسمی بخواهید. پس از صدور رای داوران و قطعیت آن ، می توانید مستند به رای داوری و مبایعه نامه و قرارداد واگذاری زمین از سوی شهرداری به شخص (فروشنده) ، دعوای الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی را از دادگاه عمومی حقوقی بخواهید.

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست