d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاهرخی پرسید 1 سال قبل
سلام خسته نباشید؛ دیه ای که در سال 97 بصورت قطعی صادر و برای ۳ سال تقسیط شده و از همان تاریخ صدور و تقسیط فرد اقدام به پرداخت اقساط نموده آیا دیه طبق همان رای صادره قطعی و لازم الاجراست یا برای سالهای دوم و سوم نیز دوباره برای الباقی اقساط دیه صادر می‌شود لطفا راهنمایی نمایید.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام در صورت تقسیط دیه در سال 97 بر مبنای همان سال پرداخت می شود و افزایش دیه مشمول شما نمی گردد.

فهرست