مهداد پرسید 2 سال قبل
همسرم سند ازدواج را برداشته و من قصد دارم تقضای طلاق کنم ، آیا امکان طرح دعوا وجود دارد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله با مراجعه به دادگاه و بیان این موضوع که سند در دست طرف مقابل می باشد می توانید شکایت کنید .