d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساروی پرسید 1 سال قبل
بنده پرونده ای داشتم برای شکایت جهاد کشاورزی بابت تغییر کاربری ولی بنده ملک مورد نظر رو همینجوری خریدم مالک قبلی آن در 17 سال پیش تغییر کاربری داده. الان از دادگاه احضار شدم که بابت این قضیه توضیحاتی را ارائه بدهم. می خواستم ببینم برای این پرونده آیا امکانش هست قاضی درخواست وثیقه بکنه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام با توجه به اینکه تغییر کاربری توسط شما صورت نگرفته و بتوانید این موضوع را اثبات نمایید خیر برای شما نباید قرار صادر شود .

فهرست