d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیامی پرسید 1 سال قبل
سلام و خسته نباشید. یکی از مغازه دارها در همسایگی ما پارکینگ پاساژ رو تبدیل کرده به محل فروش لباس بچه و به بقیه اجازه استفاده از پارکینگ رو نمیده عملا. چه کاری از دست بقیه مغازه دارها برمیاد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام؛ تغییر کاربری را به شهرداری اطلاع داده و دعوای الزام به رفع ممانعت از حق اقامه نمایید.

فهرست