شیدایی پرسید 1 سال قبل
سلام. ساختمان ما طبق طرح سال 74 در گذر 24 متری تملک شده و به شهرداری انتقال قطعی شده ولی نخریب نشده الان طبق طرح تفصیلی جدید گذر حذف شده آیا شهرداری می تواند ساختمان را به عنوان معوض یا مزایده واگذار نماید؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بعد از انتقال مال به شهرداری در موارد طرح های عمومی و عمرانی، مالک شهرداری است و بر اساس آرای دیوان عدالت اداری، انتقال بعدی طرح باعث از بین رفتن مالکیت شهرداری و استرداد مال نیست. اما می توانید از طریق دیوان عدالت اداری جهت ابطال تملک شده مراجعه نمائید. شاید دعوای شما پذیرفته شود.