رستگاری پرسید 2 سال قبل
با سلام یک قطعه زمین در حوالی شهریار به پدرم به ارث رسیده بنا به تعداد زیاد وراث و خارج از ایران بودن بعضی از آن ها، گرفتن وکالت هم تقریبا ناممکن است به همین دلیل تکلیف ملک که چندین ساله بلاتکلیف مانده است چه می شود؟ چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

برای دادخواست انحصار وراثت اقدام نمایید.