d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاهوردی پرسید 1 سال قبل
سلام، ما قرارداد مشارکت در ساختی با سازنده داشتیم که ایشان در اواسط کار ادامه نداد و ساختمان نیمه کاره ماندو ما طرح دعوا کردیم و الزام ایشان به ایفای تعهد از طرف دادگاه صادر شد. با توجه به اینکه حاضر به اجرای رأی نشد، ما مجبور شدیم با هزینه خودمان ساختمان را تکمیل کنیم و بابت وامی که ایشان برداشته بود یکی از واحد هایی که قرار بود شهم ایشان باشد را فروختیم و وام را تسویه کردیم. الآن سوالم این است که ایشان می تواند نسبت به این اقدام ما شاکی باشد و اینکه الآن ساختمان ماکل شده و سند تفکیکی هم صادر شده، میتوانیم قرارداد را فسخ کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل
  • با سلام، خیرطبق قانون شما نی توانستید در صورت عدم ایفای تعهد سازنده خودتان اقدام نمائید و بابت هزینه هایی که جهت اجرای رأی نموده اید از اموال سازنده توقیف و برداشت نمایید. در خصوص فسخ قرارداد هم با توجه به اینکه موضوع قرارداد توسط شما انجام و تمام شده است موجبی برای فسخ قرارداد وجود ندارد.
فهرست