جلالی پرسید 2 سال قبل
سلام. ما تعهد ارزی داشتیم که نصف آن را عمل کردیم و نصف دیگر آن مانده چون نصفی که انجام دادیم در مهلت مقرر نبوده بانک از طریق تعزیرات اقدام نموده و مطالبه ما به التفاوت ارز را دارد و بابت نصف دیگر هم که انجام نشده مطالبه ارز و جریمه را دارد من چه کار می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. با توجه به توضیحاتی که فرمودید شما کار خاصی نمی توانید انجام دهید و باید مطالبات بانک را پرداخت نمائید.