d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجلالی پرسید 11 ماه قبل
سلام. ما تعهد ارزی داشتیم که نصف آن را عمل کردیم و نصف دیگر آن مانده چون نصفی که انجام دادیم در مهلت مقرر نبوده بانک از طریق تعزیرات اقدام نموده و مطالبه ما به التفاوت ارز را دارد و بابت نصف دیگر هم که انجام نشده مطالبه ارز و جریمه را دارد من چه کار می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. با توجه به توضیحاتی که فرمودید شما کار خاصی نمی توانید انجام دهید و باید مطالبات بانک را پرداخت نمائید.

فهرست