یوسف پرسید 2 ماه قبل
مغازه ای وقفی را اجاره کرده ام که حق سرقفلی آن با من می باشد اکنون نیاز به تعمیرات دارد آیا اجازه متولی لازم است ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله اجازه متولی لازم می باشد

فهرست