جاجرودی پرسید 2 سال قبل
باسلامآپارتمان خانه خراب شده است هرینه تعمیرات برعهده چه کسی است ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

برعهده صاحبخانه