d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبدرلو پرسید 1 سال قبل

با سلام.

ما اعضای هیئت مدیده یک شرکت سهامی هستیم، و پس از انجام مقدمات، می خواستیم اولین جلسه مجمع عمومی مون رو برگزار کنیم. اما روزنامه ای که معین کرده بودیم برای نشر آگهی، دچار تعطیلی شده و دیگه چاپ نمی کنه. الآن تکلیف چه می شود؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام. وقت شما هم بخیر. با توجه به اینکه به مجرد آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشار دیگری، در شرکت تغییراتی ایجاد می شود، شما ابتدا باید در روزنامه رسمی تغییرات شرکت رو طی آگهی تغییرات ثبت کنید، سپس در روزنامه جدید اقدام به نشر آگهی کنید.

فهرست