d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمدی پرسید 1 سال قبل
سلام ما یک شرکت تعاونی روستایی هستیم که چند ماه گذشته طبق 8 فقره فاکتور تعداد 20000 کیسه 50 کیلوگرمی کود دی آمونیوم فسفات را از یک شرکت خریداری کردیم. برای این محصول ، از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هر ساله قیمت اعلام می شود اما این شرکت قیمت را بیشتر از قیمت اعلامی به ما فروخته است آیا می توانیم از اینها شکایت کنیم و مبلغی که اضافه پرداخت نمودیم را مطالبه کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام- بله کاری که این شرکت انجام داده جرم گرانفروشی می باشد و از طریق سازمان تعزیرات حکومتی می توانید اقدام کنید پس از استعلام از سازمان صنعت و معدن و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اثبات اینکه مبلغ فروخته شده به شما بیشتر از مبلغ اعلامی آنها بوده است حکم بر محکومیت آنها صادر می شود و علاوه بر پرداخت مبلغ مازاد پرداختی به شما به جریمه دولتی نیز محکوم می شوند.

فهرست