حمید حسن پور پرسید 10 ماه قبل

باسلام من یک واحد آپارتمان از سه واحد راخریداری کردم که سازنده مسیر حیاط به دو واحد دیگر را که جزءمشاعات بود ساخته بود وحالا مالک طبقه همکف کل حیاط را تصرف کرده وبنا ساخته من شکایت کیفری کردم که حکم بدوی رای بررفع تصرف و4ماه زندانی داد ولی در حکم تجدید نظر سازنده شهادت داده که من همینجوری به مالکین فروختم ومالک طبقه همکف تبرئه شده ایا میشود رفع تصرف مشاعات راکرد (اپارتمانها پایان کار وسند دارد)ما چطور میتوانیم مشاعات را از تصرف طبقه همکف در بیاوریم لطفا راهنمایی کنید (اکنون طبقه همکف 100متر بنا دارد که در قولنامه53 متر خریداری کرده ولی سازنده طرف طبقه همکف را میگیرد)