d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحلاج پرسید 1 سال قبل
سلام و عرض ادب. بنده از برج 8 سال 98 بیکار شده ام و قبل از آن 11 سال سابقه کار با بیمه داشتم ، با توجه به حضور در کارگاه آخر کمتر از یک سال بیمه بیکاری به بنده از طرف تامین اجتماعی تعلق نگرفت و پرونده به دیوان عدالت ارجاع شد ، طبق دعاوی گذشته مطروحه در دیوان ملاک 6 ماه سابقه پرداخت بیمه میباشد و حکم های موافق مشابه نیز صادر شده است ، برج 11 سال 99 دیوان رای به عدم تعلق بیمه بیکاری به بنده داده ، که تجدید نظر زده ام و تاریخ بررسی مجدد را برج 4 سال 1400 اعلام نموده ، چگونه میتوان ، موارد را تسریع نمود ؟؟ آیا این همه زمان برای اثبات مورد مشابه ای که قبلا هم تایید شده است منطقی است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. باتوجه به ازدیاد پرونده ها و قسمت های رسیدگی طولانی می باشد و نمی توان تقاضا نمود به پرونده ای خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر گردد لذا می بایست تا تاریخ تعیین شده منتظر نمائید.

فهرست