تراکنش با مبالغ بالا از طریق کارت بانکی من در محل کار توسط کارفرمادسته بندی: پرسش های دعاوی بانکیتراکنش با مبالغ بالا از طریق کارت بانکی من در محل کار توسط کارفرما
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحمید رضا پرسید 1 سال قبل
بنده مدتی پیش در شرکتی کار می کردم که برای استخدام به بنده گفتند که یک حساب باز کنم تا پول های شرکت رو اونجا بریزن و من تراکنش های شرکت را انجام دهم. اول فکر نمی کردم حجم واریز و برداشت زیاد باشه ولی کل تراکنش ها در ماه از یک میلیارد گذشت و سر همین من از آن شرکت بیرون اومدم. اگر بعدا از طرف اداره مالیات یا بانک یا پلیس با من تماس گرفته شود چه کاری می توانم بکنم؟ چگونه می توانم ثابت کنم پول ها برای من نبوده؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – در صورتی که علیه شما شکایتی مطرح شود با اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و منشا واریز مبالغ می توانید از خود دفاع نمائید.

فهرست