d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعباس الیاس پور پرسید 1 سال قبل
ینده مالک ملکی هستم که مورد اجاره آن یه هفته دیگ به اتمام میرسد مستاجر از تخلیه خوداری میکنه در صورتی که بنده پسرم متاهل است میخواهد بیاید در آنجا ساکن شود لطفا راهنمایی بفرماید چه اقدام برای تخلیه ملکم انجام دهم

ممنونم

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می توانید نسبت به اخذ دستور تخلیه از شورای حل اختلاف اقدام کنید

فهرست