d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاهی پرسید 1 سال قبل
سلام. من ملک خود را در سال 97 به شخصی اجاره داده بودم پس از پایان مدت قرارداد اجاره از شورای حل اختلاف جهت تخلیه اقدام نمودم. دستور تخلیه صادر شد و من مبلغ ودیعه را به وکیلم دادم که پرداخت نماید ایشان مبلغ را به حساب دیگری واریز و فیش را در پرونده ضمیمه نموده بود. مستاجر ملک را تخلیه و تحویل داد الان بعد از یک سال متوجه شدم اقدام به طرح دعوا کرده و از من مبلغ و خسارات تاخیر در پرداخت را مطالبه نموده. آیا خسارت به ایشان تعلق میگیرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. با توجه به اینکه اجرای دستور تخلیه منوط به پرداخت ودیعه بوده و ایشان در همان زمان می توانسته پیگیری نموده و از طریق شعبه به شما اخطار جهت پرداخت ودیعه و واریز آن به صندوق حستب دادگستری نماید و تعلل از سوی ایشان بوده و اینکه شما مبلغ را توسط وکیل خود پرداخت و پیوست پرونده نموده اند اما به اشتباه لذا شما محکوم به پرداخت مبل ودیعه می گردد و خسارت تاخیر در انجام تعهد به شما تعلق نمی گیرد.

فهرست