میثاقی پرسید 2 سال قبل
سلام. بنده کارگاهی را با ماهی صد هزار تومان اجاره بها رهن کردم. 5 سال پیش قراردادمان تمام شده است. نه بنده مورد اجاره را تخلیه کردم و نه موجر پول رهن من را می دهد. اقدامی هم علیه هم نکرده ایم. قرار بود اگر تخلیه نکنم روزی 50 هزار تومان خسارت دهم و اگر موجر رهنم را پس ندهد روزی 100 هزار تومان خسارت دهد. اکنون به اختلاف خورده ایم. دادگاه چه تصمیمی می گیرد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 حق را به مستاجر در تقدم دریافت پول ودیعه نسبت به تخلیه می دهد. لذا عدم تخلیه مستاجر او را متعهد به پرداخت وجه التزام مقرر نمی کند ولی به دلیل استفاده از عین مستاجره او را مکلف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می نماید.