صیادیان پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام .

بنده یک ملک تجاری در خیابان ولیعصر دارم که اجاره دادم. ایشان در ابتدا که اونجارو را انداختن لباس فروشی داشتن ولی بعد از گذشت 8 ماه از قرارداد تغییر شغل داد و لوازم آرایشی بهداشتی می فروخت. آیا بنده با اینکه در قرارداد بندی در باره نبوده می توانم شکایت کنم؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

اول از این باید بفرمائید قرارداد شما برای چه سالی می باشد تا مشخص شود مشمول کدام قانون می باشید. چنانچه قرارداد شما برای قبل از سال 76 باشد مشمول قانون موجر و مستاجر سال 56 می باشد که طبق بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، در صورتی که مستاجر شغل مندرج در اجاره نامه را تغییر دهد موجر می تواند به استناد این تغییر درخواست تخلیه نماید مشروط بر اینکه شغل جدید مشابه شغل سابق نباشد.

فهرست