میرداودی پرسید 1 سال قبل
بنده مالک سرقفلی مغازه ای هستم که مالکین آن چند نفر هستند الان یکی از مالکین رفته دادخواست داده نیاز شخصی به ملک دارد و تقاضای تخلیه کرده آیا دادگاه رای به نفع ایشان صادر می نماید؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. در صورتی که ملک مورد اجاره در مالکیت مشاعی باشد تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی وقتی مورد قبول است که تمامی مالکین به آن نیاز داشته باشند و با تقاضای یک نفر رای به تخلیه صادر نمی شود.