مهدی پرسید 2 سال قبل
بنده سرقفلی مغازه ای را در سال 88 خریداری نمودم الان مالک دادخواست تخلیه را به عنوان نیاز شخصی برای پسر خود ارائه داده است. دادگاه علی رغم اینکه مالک چندین مغازه دارد و نیاز شخصی ندارد کارشناسی تعیین کرده تا حق کسب و پیشه را محاسبه کند. سوال من این است که آیا به من سرقفلی تعلق می گیرد یا حق کسب و پیشه؟ و اینکه با توجه به داشتن چندین مغازه که دست خود مالک هست دادگاه می تونه به علت نیاز شخصی رای بر تخلیه صادر کند؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با توجه به اینکه قرارداد شما در سال 88 منعقد شده شما مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 76 می باشید که در آن حق کسب و پیشه برای مستاجر پیش بینی نشده است بنابراین کارشناس باید مبلغ سرقفلی را تعیین کند. و با توجه به اینکه مالک چندین مغازه دارد می توانید تقاضای تحقیق محلی نمائید و در صورت اثبات ، باید دعوای ایشان رد گردد. در غیر اینصورت می توانید به رای صارد اعتراض نمائید.