d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقائم پناه پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده برای پرونده ای که در دادگاه کیفری داشتم با موسسه حقوقی ای قرارداد بستم که کارهای بنده رو انجام بدن. این موسسه دو وکیل رو برای این پرونده اختصاص داد و هر دو وکیل اعلام وکالت کردند. موقعی که وقت رسیدگی ابلاغ شد به یکی از این دو ابلاغ شد و همان یه نفر در جلسه حاضر شد و اون یکی وکیل در جلسه حاضر نشد. الان تخلف برای هر دو وکیل محسوب می شود یا فقط وکیلی که حاضر نشده؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام در صورتی که دو وکیل به صورت متفقا در پرونده باشند می بایست هر دو در دادگاه حضور داشته باشند اما در صورتی که قید نموده باشند متفقا یا منفردا یعنی می توانند هر دو حضور داشته باشند و یا هر کدام به تنهایی و انتخاب آن بر عهده وکیل می باشد .

فهرست