علی وند پرسید 2 سال قبل
من نانوایی دارم و یک روز خمیر که کردم مایه خمیر فراموش کردم به خمیر اضافه کنم و خمیر ترش نشد و نان ها را بدون ترش شدن پختم و نان ها را چون ترش نشده بود به ضایعاتی دادم و در همین حال پایگاه محل آمد و ماشین طرفو برد پاسگاه بعد منو خواستن و من گفتن مایه خمیر فراموش کردم و بدلیل مشکلات بهداشتی نمیدونستم به مردم بدم حالا به نظر شما تعزیرات چه حکمی میدهچون از نظر بهداشتی نانی که مایه خمیر نخوره نباید به مردم داد ارزش غذایی نداردقبلا ما آزاد بودیم الان نانوایی آزاد رو کردن یارانه ای دوبخشنامه دولت برای تمامی نانوایی های کشور هست نانوایی دولتی که هست یارانه ای یک و آزاد پز ها که یارانه ای دو هست
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

از لحاظ صنفی شما تخلف کردید و رعایت نظامات رو نکردین و به جریمه محکوم میشوید