بیگی پرسید 2 سال قبل
در پاساژی سرقفلی دو مغازه را در کنار هم خریده ام خودم قصد دارم در مغازه ها فعالیت نمایم ایا می توانم اقدام به تخریب دیوار مغازه ها نمایم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بدون اجازه مالک اجازه تخریب ندارید .