تحویل ندادن کالای فروخته شده به دلیل تاخیر در ترخیصدسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیتحویل ندادن کالای فروخته شده به دلیل تاخیر در ترخیص
حاجی پور پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام بنده با تاجری یک دستگاه خودرو را با تنظیم یک مبایعه نامه معامله کردم قرار شد خودرو ظرف یک ماه آینده از گمرک ترخیص شود اما اکنون سه ماه هم از انعقاد قرارداد گذشته و هنوز خودرو ترخیص نشده الان با اینکه تاجر اطمینان داده که تا دو ماه دیگر حتما ترخیص انجام می شود آیا می توانم قرارداد را فسخ کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

اگر عدم توانایی بر تسلیم مبیع بعد از انشاء عقد بیع، به صورت موقت باشد سبب انفساخ بیع نمی شود. شما می توانید یا منتظر بمانید تا بعد از رفع مانع خودرو را تحویل بگیرید یا به استناد خیار فسخ به استناد تعذر تسلیم بیع را فسخ نمایید و ثمن را مسترد نمایید.

فهرست