سید حامد اخوان پرسیده شده در 2 هفته پیش
سلام و ارادت

اگر پروژه ایی طی تشریفات بدون هیچ عیبی تحویل موقت شده باشد، ایا کارفرما می تواند دوباره عیوب جدیدی را اضافه کند؟. توضیح اینکه پروژه در مرحله سفت کاری بوده و عیوب اعلامی جدید قابل دیدن در قبل نیز بوده است

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 هفته پیش

سلام بله

فهرست