d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمصطفوی پرسید 1 سال قبل
سلام اینجانب درشورای حل اختلاف اصفهان محکوم به 000/000/4 تومان شده ام و وقت اعتراضم تا تاریخ 24/6/1400 میباشد. باتوجه به اینکه دراین ایام بخاطر بیماری کرونا تمام دادگاه ها تعطیل میباشد ودر ضمن باید تمبر باطل نمایم و دردادگاه شهرمان بفرستم. دادگاها تعطیل میباشد چه باید بکنم آیا وقت دادگاهی که جهت اعتراض به من داده شده است تمدید می شود یا نه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام طبق قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه روز اقدام مصادف با روز تعطیل باشد می توانید روز بعد از تعطیلات اقدام نمایید بنابراین مهلت شما هنوز منقضی نشده است.

فهرست