تامین وجه چک صادره از محل حساب های فرد صاحب حسابدسته بندی: پرسش های اسناد تجاریتامین وجه چک صادره از محل حساب های فرد صاحب حساب
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحسن پرسید 1 سال قبل
با سلام و وقت بخیر. سوالی داشتم ازتون که ممنون میشم پاسخ بدین. طبق قانون جدید چک، آیا تامین وجه چک صادره از محل حساب های فرد صاحب حساب، آن بانک نیاز به صاحب حساب دارد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

-با سلام وقت شما هم بخیر. طبق دستورالعمل افتتاح حساب های جاری توسط بانک مرکزی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری، مجاز است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت سایر حساب های شخصی که چک را صادر کرده اقدام کند و شخص ضمن اضای قرارداد حساب جاری، این عمل را امضاء می کند و اگر امضاء نکند، برای او حساب جاری افتتاح نمی شود.

فهرست