تاریخ تععین شده برای حضور در دفترخانه جمعه استدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیتاریخ تععین شده برای حضور در دفترخانه جمعه است
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aخدایی پرسید 1 سال قبل
• با درود و خسته نباشید. اگر در مبايعه نامه ای تاريخ حضور در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند قطعی ملک، مصادف با روز جمعه بشه، تكليف چيست؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام در صورت تعطیلی رسمی، اولین روز کاری ملاک صدور گواهی عدم حضور است.

فهرست