d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبی نام پرسید 1 سال قبل
یک کارمند اداره دولتی 25 روز در بازداشت موقت بوده است که نهایتا با قرار وثیقه آزاد شده است اما بازپرس پرونده هنوز تصمیمی برای بازگشت به کار یا عدم آن اعلام نکرده است لذا مدت یک هفته می باشد که به سرو کار نمی رود.

حالا سوالات این می باشد

با توجه به انلاین بودن سیستم بیمه تامین اجتماعی بیمه ایشان قطع گردیده است آیا قانونی برای این وضعیت از لحاظ تداوم بیمه و استفاده از خدمات درمانی وجود دارد؟

آیا محدودیت زمانی ای برای تعیین تکلیف وضعیت کاری برای بازپرس از نظر قانونی وجود دارد؟

آیا قانونی برای حقوق کارمند در یک ماه بازداشت وجود دارد؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام تا اتخاذ تصميم نهايي حقوق و بیمه ایشان برقرار میباشد

فهرست