بی نام پرسید 2 سال قبل
یک کارمند اداره دولتی 25 روز در بازداشت موقت بوده است که نهایتا با قرار وثیقه آزاد شده است اما بازپرس پرونده هنوز تصمیمی برای بازگشت به کار یا عدم آن اعلام نکرده است لذا مدت یک هفته می باشد که به سرو کار نمی رود.حالا سوالات این می باشدبا توجه به انلاین بودن سیستم بیمه تامین اجتماعی بیمه ایشان قطع گردیده است آیا قانونی برای این وضعیت از لحاظ تداوم بیمه و استفاده از خدمات درمانی وجود دارد؟آیا محدودیت زمانی ای برای تعیین تکلیف وضعیت کاری برای بازپرس از نظر قانونی وجود دارد؟آیا قانونی برای حقوق کارمند در یک ماه بازداشت وجود دارد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام تا اتخاذ تصميم نهايي حقوق و بیمه ایشان برقرار میباشد