جعفری پرسید 2 سال قبل
  • سلام. حدود یک ساله که کارفرمای من، متواری شده است و کار من و همکارام به صورت کامل از بین رفته است؛ آیا من اجازه قانونی برای دریافت بیمه بیکاری دارم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

پرسنل یک مجموعه فقط در زمانی قادر به دریافت بیمه بیکاری هستند که کارفرما به شرکت بیمه اعلام ورشکستگی کرده باشد؛ در غیر اینصورت (مثلاً مواردی مانند فراری بودن کارفرما) بیمه بیکاری به شما تعلق نمی‌گیرد.