بنده کالامو اظهار کردم آیا می توانم تمام یا قسمتی از کالا را تحت عنوان دیگری اظهار کنم؟دسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیبنده کالامو اظهار کردم آیا می توانم تمام یا قسمتی از کالا را تحت عنوان دیگری اظهار کنم؟
شریفی پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام بنده کالامو اظهار کردم آیا می توانم تمام یا قسمتی از کالا را تحت عنوان دیگری اظهار کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

بله البته مشروط بر اینکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نمایید، در این صورت اظهار جدید آن پذیرفته می شود.

فهرست