شاه حسینی پرسیده شده در 3 ماه پیش
باسلام،اینجانب کلیات موضوع برداشت غیرقانونی ازحساب سپرده خودرا طی چند شماره وپراگراف شرح میدهم

1-افتاح حساب سپرده سرمایه گذاری خاص درتاریخ94/11/04بامبلغ ورودی40میلیون تومان

2-اخذیک کارت بجهت دریافت سود سپردهدرتاریخ94/11/25

3-رمزدوم واینترنتی وپیامک بانکی برای حساب من فعال نبوده،واقدامی دراین باره انجام ندادم

4-مراجعه به بانک درتاریخ95/11/25برای استردادوجه سپرده خودکه متاسفانه موجودی حساب صفرشده بود

5-بعلت عدم پاسخگویی شعبه درموردکسری سپرده خوداقدادم به شکایت نمودم ازطریق مراجع قضایی درسال95و96وسال97و98همچنین دراین سالها ازطریق بازرسی کل کشوردر…..،مدیریت بانک ….استان ،بازرسی کل .. تهران حضوری وازطریق بانک مرکزی وارسال شکایت اقدام نمودم،که متاسفانه بعلت نفوذبانک وحمایت ازمتخلف ونداستن پشتوانه مالی وعدم اگاهی ازقوانین وقواعد بانکی وقضایی نتوانستم حق خودرا بگیرم.

6الف-تخلفاتی که صورت گرفته توسط شعبه ومتصدی عبارتنداز:

۱-صدورکارت اول واصلی سپرده بارمزمحرمانه وفعال نمودن ان برای حساب درجهت سواستفاده،بدون اجازه واطلاع بنده

۲-مبادرت به صدورکارت دوم وتمدید کارت اول وارایه ان بمن بدون مطلع نمودن بنده که کارتی که بمن داده اندکارت دوم است(اگاهانه وبی شک سوقصدی درکاربوده)سنددریافتی ازسیستم بانکی ومهرتاییدرییس شعبه پای ان موجودوهمچنین نظرکارشناس موجوداست

۳-ابطال قراردادسپرده ونقص مفادان که طرفین ملزم به رعایت ان بوده اندووجه سپرده ضمانت شده است

۴-تبدیل حساب سپرده به حساب عادی بدون اطلاع ومجوزبنده

۵-حضورامضاشخص غیرپای اوراق سپرده وبی اطلاعی بنده ازان

۶-ارایه صورت حساب نامتعارف نسبت به برداشت بنده ازحساب،که طی مدت یکسال مبلغ سپرده بصفرمیرسد(یکی ازارکان اختلاس است)

۷-ثبت کدهای غیرقابل شناسایی درسیستم بانکی بعنوان کدشعب درپیرینت حساب مانندکد۳۷۶۱پایانه بانک کشاورزی ،استعلام ان موجوداست

۸-گزارش خلاف واقعه بانک ومتصدی به مراجع قضایی وبازرسی،وسواستفاده ازموقعیت دولتی خود

۹-ازانجایی که سیستم بانکی وپردازشی وثبتی درهربانک برای کلیه مشتریان یکسان بوده نواقصی درصورتحساب دیده میشود که فقط متصدی قادربه تغییرودستکاری وقراردادن درسیستم است عبارتنداز:

الف:عدم درج تاریخ صدورکارتها درپیرینت حساب

ب:عدم ثبت وجه اولیه برای درخواست افتتاح حساب

ج:درتاریخ95/03/10بنده 4میلون تومان به حساب پدرانتقال داده ام ولی درپیرینت پرداخت درپایانه فروش ثبت شده یعنی من وجه دریافت کردم من دربانک کارت کشیدم وپول انتقال به حساب پدرم رانجام داده ام

د-درموردکدنامشخص شعب بانکها مانند۳۷۶۱کشاورزی،۳۰۸۵صادرات و۱۰۰ملت ،بنده یک حساب عابردرشعبه مرکزی سپه

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام سوال شما واضح نیست، جهت اخذ مشاوره حضوری تماس حاصل فرمایید

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست