d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپیرانی پرسید 11 ماه قبل
سلام. ما یک مبلی سفارش دادیم که سرویس اول مشکل داشت فروشنده یک میلیون اضافه تر گرفت سرویس دوم را به ما داد اما سرویس دوم هم مشکل داشت کارشناس گفت 6 میلیون تومان گران تر فروخته که محکوم شد به پرداخت 6 میلیون بابت گران فروشی و 12 میلیون جریمه اما الان میگه نمی توانم پرداخت کنم آیا راهی وجود داره که جریمه ایشان بخشوده بشود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. بله چنانچه اعتراض نکند و رای را تمکین کند بخشی از جریمه بخشیده می شود.

فهرست