با چه شرایطی بانکهای غیر دولتی مجازند به عملیات بانکی بپردازند؟دسته بندی: پرسش های دعاوی بانکیبا چه شرایطی بانکهای غیر دولتی مجازند به عملیات بانکی بپردازند؟
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبابایی پرسید 1 سال قبل
سلام و عرض ادب.آیا موسسات اعتباری و بانک غیر دولتی می تواند به کلیه عملیات بانکی مبادرت نماید آیا رعایت قوانین بانک مرکزی برای آنها الزام آور است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله بانک های غیر دولتی می توانند با مجوز بانک مرکزی و مطابق با اساسنامه خود در چهارچوب قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 و مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا به کلیه عملیات بانکی مجاز مبادرت ورزند.

فهرست