مینو پرسید 2 ماه قبل
در یک شرکت مشغول کار شدم و برای ضمانت صد میلیون سفته داده ام حدود یک ماه است از آن جا بیرون آمده ام اما سفته را به من بر نمیگردانند چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

از طریق ارسال اظهارنامه ابتدا استرداد سفته را درخواست نمایید و گس از آن طرح دعوا نمایید .

فهرست