شمس پرسید 2 ماه قبل
با سلام

میخواهم نمای ساختمان را که به کلی تخریب گشته است بازسازی نمایم آیا نیازمند اخذ مجوز از شهرداری می باشد

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله شما باید از شهرداری مجوز دریافت نمایید

فهرست