شمس پرسید 1 سال قبل
با سلاممیخواهم نمای ساختمان را که به کلی تخریب گشته است بازسازی نمایم آیا نیازمند اخذ مجوز از شهرداری می باشد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله شما باید از شهرداری مجوز دریافت نمایید