d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشمس پرسید 8 ماه قبل
با سلام

میخواهم نمای ساختمان را که به کلی تخریب گشته است بازسازی نمایم آیا نیازمند اخذ مجوز از شهرداری می باشد

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

بله شما باید از شهرداری مجوز دریافت نمایید

فهرست