شایگان پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام- کارفرمای بنده از من شکایت کرد و حکمی بابت محکومیت بنده صادر نشد اما در روند این شکایت که 2 ماه طول کشید کار بنده متوقف شد. می خواستم بدونم در این روندی که کارفرما از من شکایت کرد جزء سوابق من حساب می شود و می توانم حقوقی دریافت کنم؟ و آیا می توانم ضرری که به من وارد کرده را بگیرم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

سلام – اگر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

فهرست