دیبایی پرسیده شده در 3 ماه پیش
با سلام ما شرکت با مسئویت محدود داریم که سرمایه ابرازی( نقدی در روزنامه رسمی) 20 میلیون تومان می باشد ، از اموال شرکت کارخانه ای داشتیم که به تصمیم اکثریت اعضا فروختیم. مبلغ یک میلیارد و پانصد ملیون تومان تجهیزاتی هم داریم داریم به مبلغ 320 میلیون تومن، که به یکی از اعضا سپرده شده است که از دادن رسید آن طفره میرود . آیا من می توانم بعلت فروش ملک شرکت واینکه در واقع شرکت الان بدون آدرس شده است، و اینکه تجهیزات در ید یکی از اعضا میباشد ( قصد اذیت کردن و کش دادن موضوع را دارد)؛ و اینکه امکان ادامه فعالیت شرکت در حال حاضر وجود ندارد از دادگاه درخواست انحلال شرکت و انتقال تجهیزات به دست حافظ و شخص ثالث بدهم. شرکت 2 عضو دارد و من 50 درصد هستم.
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

باسلام طبق ماده 114 ق.ت عوامل انحلال شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

1-انقضای مهلت تعیین شده در اساسنامه برای مدت فعالیت شرکت

2-وقتی ماموریت شرکت خاتمه یافته و یا تحقق ماموریت شرکت غیر ممکن شده باشد.

3-ورشکستگی شرکت

4-اتخاذ تصمیم سهامدارانی که بیش از نصف سرمایه شرکت را در اختیار دارند.

5-در صورت تقاضای انحلال یکی از شرکاء در زمانی که سرمایه شرکت بدلیل زیان های پی در پی به نصف و یا کمتر از نصف سرمایه اولیه کاهش یابد.

6-در صورت فوت یکی از شرکاء بنا به تجویز اساسنامه.

فهرست