عدالتی پرسید 2 سال قبل
شرکتی با مسئولیت محدود بعد از انقلاب منحل شده برای دوره انحلال مدیر تصفیه هم داشته که وظایفش رو انجام داده و تصفیه تمام شده است الان ما می خواهیم شرکت را به عنوان ید واسطه در انجام معامله ، خوانده دعوا قرار دهیم آیا شرکت را خوانده قرار دهیم یا مدیر تصفیه؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

– ختم تصفیه باید به ادراه ثبت شرکتها اعلام شود تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار نشر آگهی گردد. باید تحقیق نمائید که اعلام شده یا نه ، اگر اعلام نشده شرکت هنوز شرکت منحله در حال تصفیه محسوب می شود و می توانید علیه شرکت در حال تصفیه و مدیر تصفیه اقامه دعوا نمائید اگر عملیات تصفیه خاتمه یافته باشد چاره ای جز طرح دعوا علیه سهامداران ندارید.