برق نورد پرسید 2 سال قبل
در صورتی که متوفی یک زوجه و مادر و دو دختر باشد سهم مادر مگر یک ششم نمی شود؟ شورا در گواهی حصر سهم مادر را یک پنجم زده است. چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله شورا اشتباه نوشته می توانید طی لایحه تقاضای اصلاح گواهی انحصار وراثت را بنماید.