ریحانه پرسید 2 ماه قبل
سلام

قصد طلاق از همسر خود را دارم آیا می توانم از دادگاه درخواست نمایم تا نصف اموال همسرم به من منتقل گردد ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

در صورتی که شرط ضمن قرارداد باشد می توانید .

فهرست