ظریف پرسید 1 سال قبل
سلام. چند سال پیش پدرم به علت ورشکستگی خانه خود را به شخصی فروخت به این شرط که چون ملک در رهن بانک بود ایشان اقساط و بدهی بانک را تسویه کند اما چون اقدامی نکرد بانک نسبت به خانه ما اجراییه صادر کرد و ملک به مزایده گذاشته شد وشخصی در مزایده ملک را خریداری کرد. الان ایشان رفته دادسرا شکایت انتقال مال غیر مطرح کرده آیا می تواند به نتیجه برسد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. خیر با توجه به اینکه شما در قرارداد شرط نموده بودید ایشان اقدام به تسویه بدهی بانک بنماید و در مدت مقرر اقدامی نکرده و انتقال ملک نیز از طریق مراحل قانونی صورت گرفته است نه به اختیار و اراده شما لذا جرم انتقال مال غیر صورت نگرفته است