ساحلی پرسیده شده در 1 هفته پیش
سلام. بنده زمینی را با مبایعه نامه عادی از شخصی خریداری کردم و قبل از انتقال سند رسمی فروشنده ملک را در رهن بانک قرار داده و وام گرفته آیا من می توانم از ایشان شکایت کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 هفته پیش

سلام. با توجه به اینکه مالک، زمین را به شما فروخته حق نداشته بدون اجازه شما در آن دخل و تصرف نماید بنابراین اقدام ایشان جرم بوده و می توانید علیه وی شکایت نمائید.

فهرست