ساحلی پرسید 2 سال قبل
سلام. بنده زمینی را با مبایعه نامه عادی از شخصی خریداری کردم و قبل از انتقال سند رسمی فروشنده ملک را در رهن بانک قرار داده و وام گرفته آیا من می توانم از ایشان شکایت کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام. با توجه به اینکه مالک، زمین را به شما فروخته حق نداشته بدون اجازه شما در آن دخل و تصرف نماید بنابراین اقدام ایشان جرم بوده و می توانید علیه وی شکایت نمائید.