d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشایسته پرسید 1 سال قبل
درود. چنانچه بعد از فوت پدر بچه ها بخوان منزل رو به نام مادر بزنن چه کاری باید انجام بدن؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام؛ پس از اخذ گواهی انحصار وراثت و پرداخت مالیات میتوانند سهمشان را به مادر منتقل نمایند.

فهرست